ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)

Trzywyrazowy ciąg $(27, 9,  a-1)$ jest geometryczny.

Dokończ zdanie. wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $3$   B. $0$   C. $4$   D.$2$

Odpowiedź C

Matura

 Zadanie   (1pkt)Ciąg geometryczny $(a_n)$ jest określony dla każdej liczby naturalnej $n>1$. W tym ciągu $a_1 = 3,75$ oraz $a_2 = 7,5$

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma trzech początkowych wyrazów ciągu $(a_n)$ jest równa

A.$11,25$     B.$(-18,75)$       C. $15$     D.$(-15)$

Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura maj 2024