ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)

Trzywyrazowy ciąg $(27, 9,  a-1)$ jest geometryczny.

Dokończ zdanie. wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $3$   B. $0$   C. $4$   D.$2$

Odpowiedź C

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura