ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)

Trzywyrazowy ciąg $(27, 9,  a-1)$ jest geometryczny.

Dokończ zdanie. wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $3$   B. $0$   C. $4$   D.$2$

Odpowiedź C

Matura

 Zadanie   (1pkt)Ciąg geometryczny $(a_n)$ jest określony dla każdej liczby naturalne $n=> 1. W tym ciągu $a_1 = 3,75$ oraz $a_2 = 7,5$ Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma trzech początkowych wyrazów ciągu $(a_n)$ jest równa A.$11,25$ B.$(-18,75)$ C. $15$ D.$(-15)$

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdego kąta ostrego $\alpha wyrażenie $cos\alpha – cos\alpha*sin^2\alpha$ jest równe A. $cos^3\alpha$ B.$sin^2\alpha$ C.$1-sin^2\alpha$ D.$cos\alpha$

Odpowiedź

Matura