Zadanie 1   
Wyznacz  pierwszy i piąty wyraz ciągu $a_n=(-1)^n{n}+1$.

 

Zadanie 2   
Wyznacz sumę trzech pierwszych wyrazów ciągu  $a_n=\frac{3 \cdot 2^{n – 1}}{5}$.

 

Zadanie 3   
Które wyrazy ciągu $a_n=\frac{n^{2}-25}{n+1}$ są równe zero?

 

Zadanie 4   
Które wyrazy poniższych ciągu $a_n=n^2-n-10 $ są równe $2$?

 

Zadanie 5   
Które wyrazy poniższego ciągu $ a_{n} = (n-4)(n-10) $ są ujemne?

 

Zadanie 6   
Dany jest ciąg $a_{n}=-n^2-3n+4$ . Wyznacz wyraz $a_{n+1}$.

 

Zadanie 7   
Wykaż, że ciąg $a_n=-100+4n$  jest ciągiem rosnącym.

 

Zadanie 8   
Wykaż, że ciąg $a_n=2n-3$  jest ciągiem arytmetycznym.

 

Zadanie 9   
Ile całkowitych wyrazów ma  ciąg dany wzorem $a_n=\frac{n+12}{n}$?

 

Zadanie 10               
Wyznacz wzór na szósty wyraz ciągu $a_n$ wiedząc, że suma n początkowych wyrazów dana jest wzorem $S_n=n^2-6n.$

Wersja PDF