Zadanie 1   (1pkt)
Pan Stanisław spłacił pożyczkę w wysokości $ 8910 zł $ w osiemnastu ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o $ 30 zł $
Oblicz kwotę pierwszej rady. Zapisz obliczenia.
Odpowiedź Pierwsza rata  to $750$ zł

Matura maj 2023