Zadanie 8 Rysunek
Spośród rysunków A-D wybierz ten, na którym prawidłowo zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych
spełniających nierówność:
$|x + 1|\leq 2$

A. (rysunek)

B. (rysunek)

C. (rysunek)

D. (rysunek)
Zadanie 10.2
Wyznacz i zapisz w miejscu wykropkowanym poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności
$f(x) \leq 0$
Zadanie 10.3
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej.
Zapisz obliczenia.

6.
Dany jest Wielomian
$W(x)=3x^3+kx^2-12x-7k+12$
gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba $(-2)$ jest pierwiastkiem tego wielomianu.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba k jest równa
A.$2$ B.$4$ C.$6$ D.$8$

7.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą opowiedź spośród podanych.
Równanie
$\frac {(4x-6) \cdot (x-2)^2} {2x\cdot (x-1,5) \cdot (x+6)}=0$
ma w zbiorze liczb rzeczywistych
A. dokładnie jedno rozwiązanie: $x=2$
B. dokładnie dwa rozwiązania: $x=1,5, x=2$
C. dokładnie trzy rozwiązania: $x=-6, x=0, x=2$
D. dokładnie cztery rozwiązania $x=-6, x=0, x=1,5, x=2$