\section{Zadanie}
$||6x-2|-4|+2=2$
Rozwiązanie:
$||6x-2|-4|=0$
$|6x-2|-4=0$
$|6x-2|=4$
$6x-2=4$ lub $6x-2=-4$
$6x=6/:6$ lub $6x=-2/:6$
$x=1$ lub $x=-\frac{1}{3}$

\section{Zadanie}
$|x-5|-|2x+8|=8$\\
$x=5$\hspace{0,25cm}\cup\hspace{0,25cm}$x=-4$\\
$(-\infty,-4>$\hspace{3cm}$(-4,5>$\hspace{3cm}$(5,\infty)$\\
$-$ \hspace{0,5cm} $-$\hspace{3,5cm}$-$\hspace{0,5cm}$+$\hspace{3cm}$+$\hspace{0,5cm}$+$\\
$-x+5+2x-8=8$\hspace{0,75cm}$-x+5+2x+8=8$\hspace{0,75cm}$x-5+2x+8=8$\\
$x=11$\hspace{3cm}$x=$$\frac{3}{5} \hspace{2,5cm} $x=5$\\
$x=11$\hspace{0,25cm}\cup\hspace{0,25cm}$x=$\frac{3}{5}\hspace{0,25cm}\cup\hspace{0,25cm}$x=5$\\

`\section{Zadanie}
$|2x-10|-6 \leq -2$\\
$|2x-10| \leq 4$\\
$2x-10 \leq 4$ \hspace{0,5cm}\cup \hspace{0,5cm} $2x-10 \leq -4$\\
$2x \leq 14/:2$\hspace{0,5cm}\cup \hspace{0,5cm} $2x \leq 6/:2$\\
$x \leq 7$\hspace{1,5cm}\cup \hspace{1cm} $x \leq 3$\\
$x \in (-\infty,7>$