Zadania przygotowujące – klasa 4 TM/B

Zadania przygotowujące do odpowiedzi

z wzorów skróconego mnożenia znajdziecie tu