Lekcja klasa 2 TE/I

Temat: Symetria środkowa

Zapis lekcji znajduje się tutaj

Po zapoznaniu się z lekcją rozwiąż zadania ćw. 3 str. 337, ćw. 4 str. 338 i zadanie 1 dwa dowolne podpunkty str. 338.

Pierwsze osoby, które rozwiążą prawidłowo ćwiczenia 3 i 4 i wpiszą otrzymają plusy.

Sprawdzian z działu Geometria analityczna – poniedziałek 15.06.2020

2 Replies to “Lekcja klasa 2 TE/I”

 1. Ćw 3
  Osiowosymetryczne: A,B,C,D,E,K,M,T,U,V,W,Y,H,I,O,X
  Środkowosymetryczne: S,Z,N,O,H,I,X
  Ćw 4
  a) A'(-3,2)
  B'(2,1)
  C'(1,-4)
  b) A'(-2,2)
  B'(-1,-3)
  C'(3,-1)

Comments are closed.