2 Replies to “Lekcja klasa 2 TE/I”

  1. 2020-1-6=2013
    Liczba 2013 nie jest liczbą pierwszą, ponieważ ma więcej dzielników niż 1 i 2013. Dzielniki tej liczby to : 1, 3, 11, 33, 61, 183, 671, 2013.

Comments are closed.