Lekcja klasa2 LOb

Temat: Omówienie sprawdzianu – funkcje wymierne.

Oto zestawy zadań (test portal nie poradził sobie z konwersją na pdf zadania z nierównością)

Sprawdzian funkcje wymierne – Zestaw A – pytania

Odpowiedzi

Sprawdzian funkcje wymierne – Zestaw B – pytania

Odpowiedzi

Sprawdzian funkcje wymierne – Zestaw C – pytania

Odpowiedzi

Sprawdzian funkcje wymierne – Zestaw D – pytania

Odpowiedzi