Kartkówka maturalna pierwiastki 4 TM

Pierwiastki kwadratowe

Zadania zamknięte przygotowujące do kartkówki maturalnej z pierwiastków kwadratowych znajdziecie tu.(numery zadań 1-8).

Zadania otwarte przygotowujące do kartkówki  maturalnej z pierwiastków kwadratowych znajdziecie tu. (numery zadań 1-7).